nothing’s more enjoyable than singing from your heart with those people who understands you most

ANON TEXT GAME

sociallyawkwardpersonnn:

utaklato:

Rules : Message me your phone number on anon, I’ll text you for a week without knowing who you are or what you look like to only get to know your personality . At the end of the week you can send me a picture of you

Sounds like fun. xD

yung mas gugustuhin mo na lang manahimik at makinig sa mga kwento nila dahil wala lang. sobrang miss ko lang sila. tapos ang mga baon pa nila ay galing outerspace, mga alien at iba’t ibang kababalaghan sa earth. hahaha nakakatawa nga kasi kahit may prelim exam pa kami bukas, nakuha pa naming makipagbday kay lola (lola nung isa samin).

Pero seryoso, bumilis talaga tibok ng puso ko nung nakita ko sya. kahit na alam kong wala na talaga.

Pero seryoso, bumilis talaga tibok ng puso ko nung nakita ko sya. kahit na alam kong wala na talaga.

Pero seryoso, bumilis talaga tibok ng puso ko nung nakita ko sya. kahit na alam kong wala na talaga.

Kapag binabalik ng mga kaibigan ko ang nakaraan, natatawa na lang ako

nakakagago talaga yung bwiset na matandang yun. nagkakasala tuloy ako. sorry.

blissfully-forgotten:

Dun sa taong palagi kong sini-stalk, wag oa plith. Hahaha. Wag ka mag-alala, pinipili ko naman yung mga binabasa ko. Tska paraan ko lang yung pag-stalk para malaman kung kumusta ka, ganun kasi di na rin kita palagi nakakausap. Lam mo naming love kita. Hihi. :)

Kailangan itong itago sa mahiwagang baul ko. Ka kernyhan ng baliw kong kaibigan hahahaha. At di namn halatang iniistalk niya ako kasi nabasa niya yung post ko nung minsan hahahaha kaya mahal na mahal ko to eh.

that’s why

that’s why

Stuck in reverse

I can be a murderer. Ngayon ko lang nabalitaan concert ni Jessie J. Sarap sakalin nitong pinsan ko na nagbalita.

First letter to Mrs. E
Nung ali me abasa ini, okay. Nung abasa me, much better.
Sasabyan mu edaka sikasu kesyo ala kaming pakyalam keka, edanaka kaylangan. E busit naman. Makananu mung asabi ita nung emu nake man paksabyan? Paksabyan daka, emu kami pakibatan. Buri daka mang sopan, emu man sabyan nung nanu ing gawan. Pta naman! Tapos sasabyan mu uuna mi pa ing pamaglakwatsa. E makananung ali, karin ku apapantun ing saya ampong pamanintindi. Tapos bigla danamung sabyan di dara na minawus ka at ana kang kamwa pero kauli ku ala nakamang sasabyan. Makananu dakang aintindyan nung eka magsalita? Nung emu sabyan? At wa, pilit daka pa ring intindyan. Balu mi na medyo me down ka kasi ketang obra mu. Pinilit ming intindyan ka at sana, agawa mu rin ita kekami. Pakiintindyan mu kami rin. Makramdam ka rin. Dakal kami buring sabyan pero ali mi asasabi kasi pota lalu ka mung mangaga. Balu mi nung makananu ka ka vulnerable, nung makananu ka kahina kareng bage a makanini. Eku sasabyan na istu ku. Akung istu at ika ing mali. Ali. Balu ku dakal ku mali. Ing buri kumu, pakiramdaman mu kami. Kalambat ku nang bisang mako king bale uling sobrang mabubusit naku kang tatang mu pero eku gawa kasi isipan dakayu. Na kahit makananu ku buring ena akit ing tatang mu at ing only way mu para mangyari ita e eku muli karela, in the end mumuli ku pa rin. Kasi balu ku atsu kayu karin. Pero ngeni, aisip ku na namang mako. Kasi muli ku, anakongang kabusitan, migising ku, yapamu rin. Balamu mumuli kumu keng bale para matudtud mu. Ni makapangan ali ku e. Makanano migising ku, mamako naka. At pag lawen ke ing lamesa, ala mang makahanda. Kaya pilinan ku namung e mangan. Keta pamu sira ne ing aldo ku. Minsan aiisip ku na ika ing alang pakyalam kekami. Uwa, mangaragul na kami. Uwa, mature na kami. Pero anak mu kami pa rin. Emi agyu ing sarili mi nung ala ka. Napun pin megactivity kami keng theoper. Sabi na ning mestra mi, ‘Umisip kayo ng taong ilalagay niyo sa mercury’. At kahit na etamu misasabi, ika ing aisip ku. Tapus biglang sabi ng sir ‘Yung unang taong inassociate nyo sa mercury, is the person who loves you the most’. I hope so. I love you.

3rd batch hahaha ‘coz we want to treasure such memories soo